The Academy

by The house of change

Mini logo van The house of change

Facilitator-Academy

Voor trainers, facili-trainers, begeleiders, consultants, …

Onze Facilitator-Academy bevat opleidingen voor trainers, begeleiders, facilitatoren, consultants, … Met 3 top programma’s die elke deelnemer een Silver Certificatie oplevert.

HR-Academy

By The house of change

De rol van HR en L&D verplaatst zich van louter operationele dienstverlener meer en meer naar de rol van een strategische business partner. Onze programma’s zorgen ervoor dat HR en L&D-professionals  zelf de ‘shift’ mee in gang kunnen zetten die nodig is binnen een veranderende organisatie.

Leadership-Academy

By The house of change

Om een toekomstbestendige, behendige en lerende organisaties uit te bouwen, is er nood aan een nieuw soort leiderschap. Leidinggevenden moeten de switch maken van kennis overdragen, sturen en controleren naar begeleiden en coachen van teams. De manager van de toekomst is iemand die niet managet, maar faciliteert. Die medewerkers op hun reis naar groei ondersteunt en helpt om tegenslagen en uitdagingen te overkomen.