The future of HR and L&D

Veranderende rollen van HR en L&D onder de loep
Digitale infoavond 27 mei 2020

“Human Resources isn’t a thing we do. It’s the thing that runs our business.” – Steve Wynn

Mini logo van The house of change

De voortdurend veranderende business context maakt dat organisaties zich steeds sneller en fundamenteler moeten aanpassen aan de nieuwe omgevingen waarin ze terecht komen. Medewerkers moeten zich ondernemender gedragen en organisaties meer ‘agile’ organiseren om snel te kunnen inspelen op de snelle veranderingen. Het veronderstelde zelfsturende karakter van de moderne organisatie heeft als gevolg dat de traditionele leercultuur van de organisatie drastisch mee verandert. Hiermee verbreedt de rol van HR zich als louter operationele dienstverlener met de rol van een strategische business partner. Door je eigen verandercapaciteit te verhogen en het operationele en strategische met elkaar te verbinden, zorg je er als HR voor dat je meer impact kan hebben op de verandercapaciteit van je organisatie.