De Silver©-methode

Slim inspireren, leren & verankeren

Mini logo van The house of change

De uitdaging is dat om efficiënt te ‘leren’ en daardoor succesvol te ‘veranderen’ er naast opleidingen ook voor- en natrajecten noodzakelijk zijn die niet alleen de eigen medewerkers, maar ook de organisatie errond meenemen en op elkaar afstemmen.

Het Silver©-platform erkent dit en is volledig afgestemd om op basis van dit inzicht het resultaat van leer- en verandertrajecten te maximaliseren.