Facilitator Academy

3 totaalprogramma’s voor trainers, coaches, facilitators & consultants
Digitale infoavond: 9 juli 2020

Mini logo van The house of change

“Education must be understood as growth, or the facilitation of growth” – John Dewey

De druk op ondernemingen en de uitdaging om te ‘veranderen’ neemt toe. Het L&D beleid wordt steeds meer gekoppeld aan de business uitdagingen. L&D ondergaat hierdoor een ware metamorfose. Training en opleiding alleen hebben te weinig R.O.I. en de menselijke impact op de strategische uitdagingen blijft bijgevolg uit. Dit bewustzijn maakt dat steeds meer organisaties op zoek gaan naar effectieve leervormen en leertrajecten waarbij mensen gefaseerd doorheen een gedragsveranderingsproces worden begeleid. Ook bij organisatie breed veranderen is de impact van louter consultancy te beperkt om te kunnen doorpakken op de noodzakelijke menselijke kant van organisatieverandering. De beweging om mensen, teams en organisaties te faciliteren doorheen leer- en verandertrajecten is volop ingezet, ook al blijven trainen en consultancy een essentieel onderdeel. Afhankelijk van de doelstelling, doelgroep en context zijn dus specifieke competenties en interventies nodig.