Complexe transformatie begeleiden

Organisatie brede transformatieprogramma’s ontwerpen en begeleiden
Facilitator-programma by The house of change

Mini logo van The house of change

De druk op ondernemingen en de uitdaging om te ‘veranderen’ neemt toe! Daarbij neemt het aantal veranderingen, de snelheid van veranderingen en de complexiteit van veranderingen toe. Veranderingen in de buitenwereld gebeuren sneller dan de veranderingen aan de binnenkant kunnen volgen. Bedrijven worstelen daardoor steeds meer en sneller om economisch, maatschappelijk en sociaal relevant te blijven. Echter de meeste organisaties zijn niet goed in het managen van verandertrajecten omdat er te weinig aandacht, tijd en geld gespendeerd worden aan de zachte, (inter)menselijke en emotionele aspecten van verandering. Stilaan dringt dit nieuwe bewustzijn omtrent ‘veranderen’ zich op en is er nood aan externe begeleiding.