Kerstfeest
In 6 stappen naar een toekomstgerucht opleidingsplan

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Voor de HR-professional betekent dat onder meer werk maken van het opleidingsplan voor volgend jaar. Geen eenvoudige klus. Want hoe detecteer je welke opleidingen je organisatie precies nodig heeft? En hoe vertaal je grote en minder grote uitdagingen binnen je organisatie naar een concrete én meetbare aanpak? Om een modern en meetbaar opleidingsplan op te stellen, zal je mogelijk uit een ander vaatje moeten tappen. De 6 stappen hieronder zetten je al een heel eind op weg.

Hoe meer opleidingen, hoe beter ?

Als HR-professional heb je de verantwoordelijkheid om je organisatie aan het leren te krijgen en het resultaat daarvan ook te meten. Vroeger was dat simpel. Je werd gewoon afgerekend op het aantal opleidingsdagen per jaar. Hoe meer dagen, hoe beter. Die denkwijze staat haaks op de realiteit van vandaag. Feit is dat een opeenstapeling van ‘klassikale’ opleidingen echt niet meer volstaat om gedrag in de organisatie te wijzigen. Want dat wordt wel degelijk van je verwacht: dat je mensen door voortdurend te leren anders en beter gaan werken en handelen. En je moet dat met harde bewijzen kunnen aantonen.

Het echte leren gebeurt vandaag op de werkvloer zelf. Het zogenaamde informele leren houdt in dat mensen alle opportuniteiten om te leren op de werkvloer aanwenden. Om dat te stimuleren, moet je als HR professional het geweer van schouder veranderen. Je moet medewerkers een continue en ‘levenslang’ leerproces aanbieden en ze daarin begeleiden.

Het informele leren mag dan wel hot zijn, maar schrikt nog veel HR professionals af. Iets dat informeel is, valt immers toch niet te meten? Niks is minder waar. Maar het vereist wel een andere aanpak. Je opleidingsplan mag niet langer een aanbod van ‘opleidingen’ zijn. Het moet een dynamische combinatie zijn van vernieuwende werkvormen, formeel en informeel leren, die ondersteund wordt door leidinggevenden. Door het informele in een formeel proces te gieten, is meten perfect mogelijk.

De 6 stappen naar je plan

Met het besef dat een klassiek opleidingsplan vandaag niet meer werkt, ben je eigenlijk al halfweg. Nu komt het erop aan jezelf de juiste vragen te stellen – in de juiste volgorde – om tot een plan te komen dat de doelen van je organisatie ondersteunt.

1. Bepaal je economische en sociale doelen

Je opleidingsplan moet vertrekken vanuit de economische en sociale uitdagingen van je organisatie. Wil je directie een nieuwe strategie doorvoeren, moet de verkoop stijgen of de klantentevredenheid verbeteren? Moet er werk worden gemaakt van meer welzijn of productiviteit op de werkvloer? Staat de organisatie voor een grote omwenteling? Vanuit die grote economische en sociale uitdagingen moet je een aantal strategische doelstellingen definiëren. Die zijn het antwoord op de vraag: wat moeten we effectief bereiken om al die uitdagingen effectief aan te pakken?

2. Baken de uitdagingen concreet af

In een volgende stap ga je de uitdagingen concreter afbakenen. In de eerste plaats door te kijken waar ze zich juist bevinden. Gaat het om een bepaalde afdeling (vb. sales, productie,…) of is heel de organisatie betrokken? Is het de verantwoordelijkheid van HR of is het een uitdaging voor de directie of bedrijfsleiding? Tegelijk beoordeel je ook het strategisch belang en de urgentieIs er sprake van een nood die op korte termijn of dringend moet worden aangepakt? Moet er snel worden bijgestuurd? Of gaat het eerder om een strategische wending waarbij gedrag en vaardigheden op lange termijn grondig moeten worden aangepakt? Met het antwoord op die vragen bepaal je het grotere kader van je plan.

3. Leer je leergroep kennen

Doelstellingen en uitdagingen bepaald? Tijd om in te zoomen op je leergroep. Je opleidingsplan zal floppen als het niet perfect is afgestemd op de eigenheid van die leergroep. Stelt de uitdaging zich bij bepaalde individuen, een bepaald team of in de hele organisatie? Bestaat de doelgroep vooral uit nieuwkomers of ervaren medewerkers? Verwacht je mensen die weerstand bieden of net leergierig zijn, of een mix? Is het een homogene leergroep met dezelfde behoeftes of zijn die behoeftes individueel heel verschillend? Wanneer je aan de hand van die vragen een robotfoto hebt opgesteld van je doelgroep(en), ben je klaar voor de volgende stap.

4. Bepaal of je wil inspireren of vaardigheden aanleren

Er is een wezenlijk verschil tussen inspireren en vaardigheden aanleren. De meeste HR-professionals maken dat verschil niet in hun opleidingsplannen. Met als gevolg dat ze mensen in een opleiding duwen waarvoor ze helemaal nog niet klaar zijn. In deze fase van je aanpak bepaal je hoe je je doelgroep het best aan het leren krijgt.

Wil je de leergroep voorbereiden op een leerproces door energie en zin te geven om te leren?Dan moet je inspireren. Door te inspireren creëer je ook een gemeenschappelijke taal en smeedt je een band binnen de leergroep. Wil je mensen de concrete bagage, instrumenten en kennis geven om iets beter te kunnen dan voorheen? Dan moet je hen vaardigheden aanleren. Een vaardigheidstraining heeft ook altijd een actief oefenterrein tijdens de opleiding.

5. Definieer de leervragen in detail

Pas nu ga je het concrete thema bepalen dat moet worden aangepakt en dat vertalen in leervragen. Die vragen moeten gedetailleerd genoeg zijn. Ze moeten exact weergeven wat de doelgroep nu precies beter moet kunnen of anders moet doen dan vroeger. Hoe kunnen we onze leidinggevenden beter feedback leren geven zodat medewerkers beter presteren en gemotiveerd blijven? Hoe kunnen we sales proactief laten inspelen op de noden van de markt? Hoe leren we onze binnendienst klantgerichter werken? Hoe kan je als HR manager beter leren omgaan met het fenomeen burn-out? Hoe gaan we een Young Potential coachen om zich verder te ontplooien? Of hoe leer je als directieteam beter en sneller beslissen? Die leervragen brengen je heel dicht bij een concreet opleidingsplan.

6. Bouw actief je leertraject en plan

Als je de stappen 1 tot 5 grondig doorlopen hebt, kom je eigenlijk automatisch terecht bij je ideale leertraject. En toch gaan HR-professionals meestal omgekeerd tewerk. Ze beginnen met de architectuur om daar op het eind een doel aan te koppelen. De wereld op z’n kop. Begin dus steeds met de ‘why’, werk dan de ‘how’ uit en vervolgens de ‘what’ (zoals Simon Sinek terecht predikt).

Het je leertraject dat je nu hebt gebouwd, zet je tot slot om in een welomschreven stappenplan. Daarin licht je toe wat er precies nodig is om het traject te realiseren en welke potentiele partners en budgetten je daarvoor moet voorzien. Een gouden regel (die niet alleen geldt voor deze fase): betrek waar nodig de bedrijfsleiding of betrokken leidinggevenden zodat je hun buy-in hebt nog voor je het uitgewerkte leertraject voorstelt.

 

Mini Cheat Sheet

Download ons stappenplan in een handige cheat sheet.

 

Geen oude wijn in nieuwe zakken

Een opleidingsbeleid opstellen en bijsturen is een prioriteit voor iedere HR-afdeling. Er wordt vandaag van HR-professionals verwacht dat hun plan duurzame verandering teweegbrengt en meetbaar is. Maar de populatie van medewerkers verandert en klassieke opleidingen volstaan niet meer om je doelstellingen te halen en te meten. Tegelijk moet je innovatieve werkvormen beheersen om opleidingen efficiënter te maken. Je moet ook meer rendement halen uit minder opleidingsdagen.

Het mag duidelijk zijn dat sleutelen in de marge niet volstaat. Gewoon wat nieuwe en hippe opleidingen toevoegen aan je plan van vorig jaar is echt niet de oplossing. Als je het verschil wil maken met een modern opleidingsbeleid, moet je geen oude wijn in nieuwe zakken doen. Dat komt op termijn als een boemerang terug.

Opleiding als opstap om te ondernemen

Dankzij de CMB-opleiding van The House of Change namen Nancy en Ronald het heft in eigen handen.

Nancy en Ronald droomden allebei van een leuke job met veel klantencontact. Bij toeval kwamen ze samen terecht in de opleiding CMB of Commercieel Medewerker Binnendienst. Ze leerden elkaar kennen en ontdekten al snel dat ze er allebei van droomden om professioneel op eigen benen te staan. Tweeënhalf jaar later zijn ze samen de trotse eigenaars van krantenwinkel en broodjeszaak Apetijtje én bakkerij De Garde nabij Ieper. Het West-Vlaamse duo beseft dat ze veel van hun succes te danken hebben aan de opleiding van The House of Change die hen samenbracht.

“Een job vinden die je ligt en waar je met volle goesting je schouders onder wil zetten. Het is voor velen een levensuitdaging en dat was voor ons niet anders. In 2015 waren Nancy en ik allebei werkzoekend, maar we kenden elkaar nog niet. We wisten ook nog niet precies wát we wilden gaan doen, maar het zou een job zijn waarbij we klanten konden verder helpen, “ vertelt Ronald.
Aan wilskracht en doorzettingsvermogen ontbrak het geen van beiden. Toch beseften Nancy en Ronald dat ze qua commerciële basiskennis en vaardigheden nog een duwtje in de rug nodig hadden om die droomjob te vinden. Gemotiveerd gingen ze elk op zoek naar een opleiding die hen zou helpen hun eigen talenten in verkoop en klantvriendelijkheid naar boven te brengen.

Een commercieel Zwitsers zakmes

De CMB-opleiding legde Nancy en Ronald geen windeieren. Dankzij de marketingmodule leerden ze bijvoorbeeld een bedrijfsplan schrijven. Zo kregen ze niet alleen inzicht in hoe je een bedrijf moet beheren en uitbouwen, maar ook hoe je het kan financieren. Het was de tijdens de verkoopmodule dat uiteindelijk de klik er kwam om samen een toekomst uit bouwen waarin klantenbinding centraal staat.

Misschien lag de grootste waarde van de CMB-opleiding voor Nancy en Ronald niet eens in het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden. “De opleiding van The House of Change heeft onze ogen echt op alle vlakken doen opengaan. Je leert immers niet alleen immens veel bij, je leert vooral ook jezelf kennen, zowel je sterktes als je eigen valkuilen. Er zijn ook gerichte oefeningen om het karakter van anderen beter te begrijpen, wat uiteraard een grote troef is als je commercieel succesvol wil zijn.”

Kennis én zelfkennis

Via VDAB en Cevora schreven Nancy en Ronald zich in voor de commerciële opleiding CMB van The House of Change. “Het lot bracht ons samen in dezelfde leergroep en we spraken elkaar al snel aan. Door ideeën uit te wisselen en inspiratie te halen uit de opleiding, zagen we in dat onze droomjob wel eens dezelfde zou kunnen zijn,” aldus Nancy. En zo kreeg het spoor vorm om samen als zelfstandig duo iets uit te grond te stampen.

De CMB-opleiding is een intens voltijds leertraject van drie maanden. De opleiding brengt de deelnemers een brede commerciële kennis en specifieke vaardigheden bij. Zo’n commercieel Zwitsers zakmes was precies wat Nancy en Ronald zochten. Vlot leren werken met het Office-pakket van Microsoft, maar ook administratie verwerken stonden op het programma. Voorts kregen ze een uitgebreide basis mee om zelf een bedrijf op te starten, waaronder marketing, verkoop, boekhouding en financiële planning. Ook drie talen kwamen aan bod. Als kers op de taart ronden ze de opleiding af door zes weken stage te lopen in een bedrijf naar keuze.

Op eigen benen

Na de CMB-opleiding sloegen Nancy en Ronald de handen in elkaar. Niet veel later zag ‘t Apetijtje het levenslicht, een krantenwinkel op het Sint-Medardusplein in Wijtschate waar ook broodjes en andere voeding verkocht worden. Gedurende anderhalf jaar staken Nancy en Ronald volop hun energie in de zaak. Maar het ondernemersbloed bleef borrelen. Begin 2018 besloot het duo een bakkerij over te nemen in Mesen, ook om zelf hun brood te kunnen voorzien voor ’t Apetijtje.

Na acht maanden merkten Nancy en Ronald dat ze de twee zaken niet zelf konden blijven runnen. Ze focussen vandaag dan ook volop op de uitbouw van de bakkerij. Ondertussen hebben ze er al personeel aangeworven. Voor ’t Apetijtje vonden ze een nieuwe uitbater die de winkel met hetzelfde concept verderzet. Ondernemerschap ten voeten uit.

“De stap naar zelf ondernemen vergt een beetje lef, maar vooral ook een goede voorbereiding. De CMB-opleiding van The House of Change was voor ons de ideale opstap om het heft met vertrouwen in eigen handen te nemen,” besluiten Nancy en Ronald.