fbpx

Workshops Silver© – #5 – Een verrassende wandeling door ‘Change’

Erika Wyckmans, managing partner van The house of change, schrijft voor jullie wekelijks haar bevindingen in korte blogvorm neer. Hoe verloopt een workshop en hoe komt de Silver©-methode het beste tot zijn recht. Vorige week bekeken we Silver© als nieuwe leermethode. 

Na een verkwikkende lunch waren we klaar voor de namiddag sessie met als thema “change”. Voor de namiddagsessie hadden Katrien en ik de organisatie op ons genomen, een voor de hand liggende keuze omdat we allebei mateloos gepassioneerd zijn in het thema en na jaren onderzoek samen tot een aantal verrassende ontdekkingen waren gekomen. Die ontdekkingen hadden we kunnen bundelen in straffe en beproefde leerblokken die we maar al te graag deelden met onze deelnemers.

Een verrassende wandeling door change

Na een korte introductie doken we ook met deze leergroep onmiddellijk in de ervaring. Onder het motto “rust roest” hadden we voor deze namiddag gekozen voor een actieve wandeling door de wereld van change.  De wandeling leidde ons via een aantal milestones doorheen een volledig changetraject waarbij we binnen elke milestone stilstonden bij cruciale stappen en tips om de fase succesvol te doorlopen.

Change is bovenal een relationeel en een zingevend proces

Nog veel te vaak worden changeprojecten gezien als een heel grote opleiding. Heel zorgvuldig wordt uitgezocht waar de veranderende leden van de organisatie moeten versterken en nog zorgvuldiger wordt een plan opgemaakt waarin wordt vastgelegd hoe we de “nodige” competentiewinst kunnen realiseren. De eerste drie haltes van onze wandeling gaan over het proces waarbij we de mensen binnen de veranderende organisatie klaarmaken om de verandering in te gaan.  Naast het technische projectdeel dat vaak zeer nauwkeurig is uitgewerkt zorgen we ervoor dat de organisatie zich organiseert naar een gedragen verandercultuur waarbij de leidinggevenden een cruciale rol spelen in de procesbegeleiding. De organisatie bouwt binnen deze periode duurzame relaties op en gaat op zoek naar zingeving binnen de verandering.   

Structureren geeft rust bij maximale procesruimte

Tijdens onze workshop stonden we uitgebreid stil bij de drie eerste blokken fundamentals, communicatie en omgaan met weerstand. Het werd ons weer duidelijk hoe belangrijk de voorbereidende fase blijft van verandering en hoe menselijk het is om als veranderende organisatie deze fase te willen ontlopen. Vooral het onvoorspelbare proces van mensen in verandering blijft best wel een serieuze uitdaging. Wanneer Katrien en ik een aantal concrete tools aanreiken binnen deze fase valt het ons op hoe snel deze hulpmiddelen leiden tot rust en heel veel aandacht en leerhonger. Het geeft ons toch weer een stukje extra bevestiging voor de leerblokken die we binnen het SILVER-platvorm rond deze thema’s hebben gecreëerd. Het durven structureren van moeilijk te voorspellen thema’s zoals “omgaan met weerstand” en “inschalen van menselijke impact tijdens het veranderen” geeft rust en durf. De absolute voorwaarde is wel dat de leerblokken maximale procesruimte moeten bieden zodat ze te allen tijde kunnen inspelen op de onvoorspelbare verandering.

Bewegen op bekend terrein

Vanaf de vierde halte voelen we dat de leergroep zich stilaan beweegt op bekend terrein. Hier gaat het onder andere over het opleiden van mensen zodat ze competent binnen de nieuwe situatie kunnen aan de slag gaan. We voelen tijdens de workshop dat dit tweede stuk van de wandeling een stuk vertrouwdheid in zich draagt en tegelijk een blijvende uitdaging om mensen tijdens dit proces gemotiveerd te houden. Ook het aanreiken van een continu oefenveld om het aangeleerde te verankeren in de dagdagelijkse praktijk blijft een punt van aandacht.

“Ik was aangenaam verrast van wat ik gezien, gehoord, gelezen en ook bevestigd heb gezien in jullie workshops.” – Marleen