fbpx

Workshops Silver© – #3 – Oei… opleiding alleen werkt niet!

Erika Wyckmans, managing partner van The house of change, schrijft voor jullie wekelijks haar bevindingen in korte blogvorm neer. Hoe verloopt een workshop en hoe komt de Silver©-methode het beste tot zijn recht. In de eerste blogpost bekeek Erika het leerkader, alsook het probleem van de leervraag als container-vraag waarmee de klant worstelt. Vorige week werd besproken hoe komt dat een opleiding soms het beoogde rendement misloopt.

Oei, opleiding alleen werkt niet

Nu we door het vraagstuk van de leerdoelen waren, kwam onmiddellijk een andere vraag op de proppen. Zelfs al heeft een opleiding realistische doelen geeft dit geen garantie op een tevreden leerresultaat. Deelnemers in de workshop gaven aan dat er nog een aantal redenen waren waardoor leertrajecten niet het beoogde resultaat behaalden. Zo vertelden ze dat er regelmatig mensen zijn binnen hun organisatie die eigenlijk niet willen deelnemen aan een opleiding. Dit omdat ze vinden dat ze niets te leren hebben of omdat ze geen tijd hebben om nu een traject te volgen.

Een andere reden waarom leertrajecten hun effect missen kan zijn omdat mensen na de opleiding weinig tot geen ruimte voelen om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het aangeleerde. Het mooie aan het verloop van de workshop was dat al deze argumenten en vragen ons naadloos leidden naar het Silver©-platform.

Opleidingen zijn niet langer solo interventies, maar worden ingebed in een leerarchitectuur die een vertaalslag is van de leervraag op basis van de leerstatus van de leergroep. Als leren en ontwikkelen kan gezien worden als een samenspel van een aantal leerinjecties, haalt dat de druk van de schouders van opleiding. Eindelijk is opleiding niet meer alleen verantwoordelijk voor leerrendement en kan deze waardevolle leerinjectie terug schitteren in de rol waarvoor ze initieel bedoeld is. Door opleiding te omringen met de juiste “sidekicks” krijgen de leerinspanningen binnen een organisaties voortaan als vanzelf het verwachte resultaat.

TIP 3: Leren is een harmonisch samenspel (een leerarchitectuur) van openstaan/klaar zijn voor leren, daadwerkelijk dingen aanleren/intrainen en de kans krijgen om het aangeleerde in praktijk te zetten/mogen veranderen.

 

“Opleiding is een verandertraject op zich. Gedragsverandering realiseer je door je medewerkers goesting te doen krijgen, vaardigheden te laten verwerven en deze te verankeren.” – Katrien Celens, Change Architect, The house of change.

 

Volgende week is de titel van de blog van Erika: ‘leren als dynamisch en creatief proces.’