fbpx

Workshops Silver© – #4 – Leren als dynamisch en creatief proces

Erika Wyckmans, managing partner van The house of change, schrijft voor jullie wekelijks haar bevindingen in korte blogvorm neer. Hoe verloopt een workshop en hoe komt de Silver©-methode het beste tot zijn recht. Vorige week werd door de deelnemers ontdekt dat opleiding alleen niet werkt. 

Leren als dynamisch en creatief proces

De redenering ‘Opleidingen alleen werkt niet’,  zet de deur open naar een totaal andere kijk op leren en veranderen. Wanneer leren niet langer alleen afhankelijk is van wat er gebeurt tijdens een opleiding dan creëert dat veel meer mogelijkheden en vrijheden voor de lerende en zijn organisatie om daadwerkelijke verandering door te maken. Door verschillende leerinjecties te combineren ontstaat een leercultuur met een aantal voordelen.

  • De lerende medewerker kan voor een heel groot stuk zijn “leren” in eigen handen nemen. Tijdens het proces wordt de leergroep immers continu aangemoedigd en getriggerd op hun leerstatus. Hierdoor ontstaat een sfeer van betrokkenheid en eigen initiatief.

  • Door het fragmenteren van het proces ontstaat de kans om meermaals te reflecteren over leerrendement tijdens het leren. Er ontstaat op die manier een dialoogcultuur waarbij elke leerinjectie wordt geëvalueerd op rendement. Dit met als doel om het verdere verloop van het leertraject indien nodig flexibel kan worden bijgestuurd.

 

TIP 4: De SILVER-methode opent een hele nieuwe wereld voor “leren en ontwikkelen”. De begrippen kunnen uitstijgen uit hun statische karakter en plaats maken voor een dynamisch en creatief proces.  Dialoog, relatie en individuele leerverantwoordelijkheid vormen sleutelbegrippen binnen het proces.

Oefening baart kunst

We rondden de voormiddagsessie af met een kernoefening waarbij de deelnemers hun eigen leervraag omvormden tot een leerarchitectuur. Fantastisch om te zien hoe we aan het einde van de workshop tot een gedragen geheel kwamen dat enerzijds tegemoetkwam aan verwacht leerrendement en anderzijds aansloot bij de huidige leercultuur van de organisatie.