THOC

We erkennen de nood aan 3 fasen voor leren en veranderen en vullen die slim in.  Mensen en de organisatie zullen door onze aanpak beter gewapend zijn om om te gaan met de continue nood aan verandering, flexibiliteit en bijsturing.

Meer dan 70% van de veranderprocessen binnen organisaties lopen vroegtijdig vast of realiseren niet het beoogde resultaat. Klanten merken er niets van, beleid komt niet tot uitvoering, doelen worden niet behaald, en medewerkers en leidinggevenden raken het spoor bijster. (Boonstra onderzoek).

meer lezen... 

Succesvolle veranderprocessen voor mensen en organisaties hebben nood aan een dynamische planmatige begeleiding die de 3 leer-fasen erkent.

The house of change heeft daarvoor een manier van aanpak en een beproefde methode ontwikkeld, gebundeld in het Silver-platform.

meer lezen...

The house of change wil mensen en organisaties laten groeien, zodat persoonlijke én economische doelstellingen effectiever worden gehaald.

meer lezen...

Contacteer ons